กกต. แจงปมประกาศชื่อ “ณธีภัสร์” แม้เจ้าตัวประกาศลาออก ชอบด้วยกฎหมาย!

วันที่ 21 มิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ชี้แจงว่า ตามที่ข่าวว่า น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ซึ่งแถลงขอลาออกจาก ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ตามที่สาธารณชนได้รับทราบแล้ว แต่มีชื่อโผล่เป็น 1 ใน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ก้าวไกล ที่ถูกรับรอง จาก กกต.นั้น

กกต. ขอเรียนชี้แจงว่า ก่อนที่ กกต. จะประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ มีสถานะเป็น “ผู้สมัคร” ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.สคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. พ.ศ. 2561 และ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2566

โดยไม่สามารถถอนการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามที่ได้ยื่นไว้ต่อ กกต. ในวันยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ได้ การแถลงขอลาออก ขณะที่ กกต. ยังไม่ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง จึงไม่มีผลตามกฎหมาย และไม่ส่งผลกระทบต่อบัญชีรายชื่อ แต่อย่างใด

 กกต. แจงปมประกาศชื่อ “ณธีภัสร์” แม้เจ้าตัวประกาศลาออก ชอบด้วยกฎหมาย!

ซึ่งวันที่ 19 มิถุนายน 2566 กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จึงปรากฏรายชื่อของบุคคลดังกล่าว ลำดับที่ 27 ของพรรคก้าวไกล โดยให้ถือว่า เป็น ส.ส. ตั้งแต่วันเลือกตั้ง เป็นไปตามมาตรา 100 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ทั้งนี้หากประสงค์ที่จะขอลาออกจาก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สามารถกระทำได้หลังจากที่ได้กล่าวคำปฏิญาณตน ต่อที่ประชุมแห่งสภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต. จึงชอบด้วยกฎหมาย

By admin